Як думаєте, хто впорається швидше та якісніше із завданням? Той, у кого в розпорядженні кращий інструмент? Можливо. Але важливий момент – людина повинна розуміти та вміти ним користуватися, інакше мова йде не про користь технології в роботі, а про марність, або навіть шкоду.

Не пропустіть: ІТ-фахівці в енергетиці України: хто вони і чим займаються?

Від цього простого прикладу можна провести паралелі й зі значно складнішим процесом цифрової трансформації. Цифрова трансформація – це радикальне переосмислення того, як організація використовує технології, людей і процеси, щоб докорінно змінити ефективність свого бізнесу і задовольнити потребу клієнтів.

Під цифровою культурою в цьому випадку мається на увазі якийсь набір принципів і цінностей в корпоративній культурі, що характеризують використання технологій для взаємодії з суспільством і рішення задач у професійній діяльності. По суті, це установки чи якийсь негласний кодекс того, як все відбувається в компанії, який дає співробітникам свободу думок і прийняття ситуативних рішень. Цифрова культура передбачає підвищення рівня цифрових навичок співробітників, грамотності та вмінь користуватися сучасними технологіями й програмним забезпеченням з урахуванням всіх можливостей, які дає інформаційний прогрес.

Формування цифрової культури

Універсальної формули для формування цифрової культури немає. Мають значення безліч чинників – від розмірів компанії до галузі або навіть країни, в якій працює бізнес. Але можна звернути увагу на 10 принципів для формування цифрової культури:

1. Клієнтоорієнтованість: в центрі всіх напрямків діяльності – клієнт або користувач, співробітники при розробці продуктів або послуг ставлять себе на місце клієнта. Цифрова трансформація, де впроваджуються технології заради них самих, приречена.

2. Ціннісний підхід: пріоритезація при розробці продуктів і рішень на основі цінності.

3. Робота на основі даних: в цифровій культурі забезпечена якість даних та інформації, і рішення приймаються на основі data.

4. Відкритість до радикальних змін (disruption): працівники відкриті для рішень, які докорінно змінюють звичні бізнес-моделі.

Зверніть увагу: Навіщо в шахті Wi-Fi або як промисловий інтернет речей вперше в Україні "спустився" під землю

5. TL-підхід (test and learn): заохочується сміливість, а не обережність. У цифровій культурі людям пропонується ризикувати, аналізувати невдачі, вчитися на помилках.

6. Динаміка прийняття рішень: співробітники діють і реагують швидко, акцент на діях, а не на плануванні. У швидко мінливому цифровому світі планування і прийняття рішень повинні переходити від довгострокового до короткострокового процесу.

7. Для того, щоб підвищити динаміку, потрібно розширити права і можливості для співробітників: працівники повинні отримувати автономію для прийняття власних рішень.

8. Відкритість: комунікації між різними рівнями в ієрархії – прямі та чесні. Дуже важливий пункт – це трансформація "вертикальної" комунікації (за ієрархією – зверху вниз) на "горизонтальну", контролю – на делегування.

9. Колаборація: робота в крос-функціональних командах, співпраця цінується більше, ніж індивідуальні зусилля. Успіх в цифровій культурі відбувається завдяки колективній роботі та обміну інформацією між департаментами, підрозділами та функціями.

10. Формування екосистеми: компанія розвивається разом з конкурентами, партнерами, зовнішнім світом.

Все було б набагато простіше, якби культурна трансформація відбувалася швидко. Але формувати цифрову культуру потрібно поступово і важливо бути готовим, що це тривалий процес. У ДТЕК, в рамках програми цифрової трансформації MODUS, ми пішли шляхом створення окремої структури – Експертного центру цифрових технологій, далі були сформовані крос-функціональні команди з експертами центру і традиційних компетенцій бізнесу. Поступово ми все більше зближуємо цифрову і традиційну експертизу. Починали у 2019 році ми з проєктів в п'яти модулях (напрямках бізнесу), зараз в роботі вже дев'ять, і ще два плануються до запуску у 2021 році.

Масштабування цифрової культури – це завжди челендж. Тим паче коли ми говоримо про трансформацію традиційної культури, заснованої на чіткій ієрархії та інструкціях, на цифрову, де делегування, колаборація, відкритість і швидкість прийняття рішень відіграють важливу роль.

Важливо: Як бізнесу змінюватися швидше клієнта: 7 инсайтов українських компаній і глобальних трендів

Змінюватися потрібно, в тому числі й для того, щоб залишатися актуальним. Наприклад, згідно з опублікованими даними IDC, всупереч проблемам з бюджетом, викликаними спалахом COVID-19, глобальні витрати на технології та послуги цифрової трансформації у 2020 році все одно зростуть на 10,4 відсотка до 1,3 трильйона доларів. Пов'язано це з тим, що більшість реалізованих великомасштабних проєктів є інструментами для ширшої бізнес-стратегії.

Ми вже живемо в цифровому світі, він буде розвиватися і в майбутньому. Закладаючи основи та розвиваючи цифрову культуру зараз, компанії інвестують зокрема й у свої конкурентні переваги, довгострокову і стійку роботу.

Автор: Дмитро Осика, керівник інформаційно-цифрових технологій і програми MODUS з цифрової трансформації ДТЕК